Contacts

Kancelarija Campus France u Srbiji osnovana je 2006. godine u okviru globalne politike Francuske sa ciljem da promoviše francusko visoko obrazovanje kao i frankofone programe koje je razvio Francuski institut u Srbiji. Aktivnosti kancelarije su raznovrsne i namenjene mladima koje zanimaju studije u Francuskoj ili na francuskom jeziku u okviru frankofonih programa u Srbiji. 

Kancelarija pruža pomoć, orijentaciju i savetovanje kao i redovno praćenje vezano za realizaciju studijskog projekta studenata ili đaka u Francuskoj: od informisanja, analize plana do odabira studijskog programa i visokoobrazovne ustanove, upisnih procedura, pomoći prilikom sastavljanja dosijea, kontakta sa visokoobrazovnim ustanovama pa do definitivnog odgovora u vezi sa prijemom, finansiranja studija, pripreme za odlazak.

Kancelarija organizuje tokom cele godine promotivne aktivnosti: susrete, radionice, vebinare, dane otvorenih vrata, tematska predavanja, Putujući studentski sajam u fizičkom ili onlajn obliku i učestvuje nas svim važnim događajima koji se odnose na promociju visokog obrazovanja širom zemlje.

U okviru kampanje za promociju studija u Francuskoj i stipendija Vlade Republike Francuske, kancelarija Campus France u Srbiji organizuje informativne prezentacije u gimnazijama i na Univerzitetima u zemlji i učestvuje na obrazovnim sajmovima regionalnog i međunarodnog karaktera. 

Kancelarija Campus France u Srbiji doprinosi i uspostavljanju saradnje između srpskih i francuskih visokoobrazovnih ustanova, organizuje i prezentacije francuskih visokoobrazovnih ustanova kao i njihovih studijskih programa.

Aktivnost kancelarije Campus France u Srbiji nije ograničena i vezana samo za promotivne aktivnosti, njen cilj je i poboljšanje prijema srpskih studenata u Francuskoj.

Francuska je 7. zemlja po izboru inostranih sudenata i 10. zemlja po izboru studenata iz Srbije. Oko 650 studenata iz Srbije svake godine bira Francusku za početak ili nastavak svog visokog obrazovanja na jednoj od 3.500 visokoobrazovnih ustanova u Francuskoj. 

Dođite da se upoznate sa nama!

[www.institutfrancais.rswww.serbie.campusfrance.org]